Inspecteren en berekenen van de sterkte van uw woning of gebouw

In 2016 is Centrum Veilig Wonen gestart met de uitvoering van inspecties van woningen en gebouwen in de door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vastgestelde gebieden, de zogenaamde prioritaire gebieden.Inspecteren-en-berekenen-2

Deze inspecties dienen duidelijkheid te geven over de eventuele versterking van gebouwen, om zo bestand te zijn tegen aardbevingen door gaswinning door de NAM.

De inspectie van uw woning of gebouw
SHP bouwbedrijven is door Centrum Veilig Wonen als deskundig inspectiebureau geselecteerd voor het uitvoeren van inspecties. Een deel van de woning of het gebouw wordt uitgebreid en een deel minder uitgebreid geïnspecteerd. Bij een uitgebreide inspectie wordt ook de fundering van een pand bekeken. Eventuele schade die dergelijke inspecties met zich meebrengen worden in opdracht van CVW hersteld of vergoed. Als vakkundig inspecteur zorgen wij er voor, de overlast tot een minimum te beperken.

Wel of niet versterken
Na de door ons verrichtte inspectie wordt berekend of het betreffende project moet worden versterkt. Hiervoor wordt een adviesrapport uitgebracht aan Centrum Veilig Wonen. Vervolgens brengen zij u op de hoogte van de bevindingen in het adviesrapport en ondernemen stappen voor een eventueel uitvoeringsplan.

Wij verwijzen u voor meer informatie over dit onderwerp eveneens naar:
Centrumveiligwonen.nl – Inspecteren en berekenen