Leren, Zorgen en Werken

048school De Wende Groningen mei 07 2e

Er zijn maar weinig maatschappelijke sectoren zó in beweging als het onderwijs en de zorg.

Als bouwer, met oog voor duurzaamheid, begrijpen wij het belang van goed onderwijs voor onze samenleving. Daarbij komt de zorg om dit, binnen alsmaar strakkere regels en budgetten, te realiseren, want alleen huisvesting die voldoet aan de laatste inzichten ondersteunt dat onderwijs optimaal. Vanuit onze betrokkenheid bij onderwijs heeft SHP Groningen in de afgelopen jaren bewezen een echte huisvestingspartner te zijn voor onderwijsinstellingen, van groot tot klein en van kinderdagverblijf tot ROC en multifunctionele accommodatie.

Als betrokken bouwer leveren wij graag een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg in onze samenleving. De nieuwste inzichten ten aanzien van ergonomie, extramurale zorg en levensloopbestendig bouwen zijn vanzelfsprekend onderdeel van ons werk.

Terwijl de vraag naar zorg alleen maar toeneemt en budgetten steeds verder onder druk komen te staan, vraagt de huisvestingscomponent van uw begroting om toenemende aandacht.

Tegelijkertijd wordt vastgoed een strategisch bezit voor zorginstellingen. Samen met directies van zorginstellingen en hun adviseurs vinden wij economisch duurzaam verantwoorde oplossingen, waarin mensen zich echt beter kunnen voelen.

SHP Groningen altijd dichtbij onze opdrachtgevers!

Neem contact met ons op!

logo-bouwradius-fc-slogan ssb-erkend-leerbedrijfssb-erkend-leerbedrijf