Onderhoud, Renovatie en Beheer

076 Herenbinnensingel Groningen 1.SHP Groningen is al jaren actief met alle soorten van vastgoedbeheer en heeft in haar organisatie daar bewust een onderscheid in gemaakt ten opzichte van nieuwbouwprojecten. Voor onze opdrachtgevers, veelal woningcorporaties, brengen wij naast de technische kennis graag onze ervaring in m.b.t. de communicatie en werkwijze met de verschillende bewonersdoelgroepen. Wij denken graag mee over strategisch voorraadbeheer, (niet-) planmatig onderhoud, groot onderhoud, renovatie, revitalisatie, restauratie, mutatieonderhoud, enz. en werken graag een projectgerichte aanpak of onderhoudscontract voor u uit.

Resultaatgericht Vastgoedonderhoud
De jarenlange ervaring in vastgoedbeheer is inmiddels uitgebouwd met onze methodiek voor Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RgVo). Op technische en esthetische eisen toetsen wij uw vastgoed, komen met onderhoudsvoorstellen en willen daar op economisch gunstige voorwaarden ook nog eens voor lange termijn garant voor staan. Ook hierbij staat de innovatie niet stil.

Woningcorporaties, VvE of eigen vastgoed portefeuille?

Neem contact met ons op!

vereniging restauratie noordGPR Onderhoud